ژن چیست؟ | اصول نام‌گذاری و توالی‌یابی

به زبان ساده، ژن عامل اصلی وراثت و حاوی اطلاعات ژنتیکی جهت بروز صفات در نسل بعد می‌باشد که از والدین به فرزندان منتقل می‌شود....