آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش مورد نظر را بیاید
آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز - Aspartate Aminotransferase
حداکثر زمان جواب آزمایش:

۱ روز کاری  و ۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه 

کد تست: 206
آزمایش آلانین آمینوترانسفراز - (ALT) Alanine Aminotransferase
حداکثر زمان جواب آزمایش:

۱ روز و ۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه

کد تست: 203
آزمایش کلسترول - Cholesterol
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 204
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com