آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش مورد نظر را بیاید
آزمایش تری‌ گلیسیرید - Triglycerides (TG)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: ۲۰۵
آزمایش چربی لیپوپروتئین با چگالی بالا - HDL
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 207
آزمایش چربی لیپوپروتئین با چگالی پایین - LDL
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 208
آزمایش کلسترول - Cholesterol (Chol)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 204
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com