آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش مورد نظر را بیاید
آزمایش آتروفی عضلانی نخاعی -Spinal Muscular Atrophy (SMA) ‎
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
آزمایش آزواسپرمی - Azoospermia Factor (AZF)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۵ روز پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 810028
آزمایش آمنیوسنتز - Amniocentesis
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ تا ۴ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 12901
آزمایش بررسی جهش‌های ژن PAX6
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 810200
آزمایش بررسی جهش‌های ژن TACSTD2
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
آزمایش بررسی جهش‌‌های ژن ADAMTSL4
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
آزمایش بیماری هانتینگتون - Huntington's disease
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ تا ۲ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
آزمایش تب مدیترانه ای - Familial Mediterranean Fever (FMF)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 810200
آزمایش سل فری دی ان ای - Cell Free DNA
حداکثر زمان جواب آزمایش: 5 تا ۷ روز پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
آزمایش سندرم آشر - Usher syndrome
حداکثر زمان جواب آزمایش: 3 هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 810244
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com