آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش مورد نظر را بیاید
آزمایش سندرم بروگادا - Brugada Syndrome
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
آزمایش فنیل کتونوری - (PKU) Phenylketonuria
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۷ روز پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
آزمایش هموسیستینوریا - Homocystinuria
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 810244
آزمایش کروموزوم X شکننده - Fragile X Syndrome
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۲ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 810106
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com