آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش مورد نظر را بیاید
آزمایش آمنیوسنتز - Amniocentesis
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ تا ۴ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 12901
آزمایش آنتی بادی هپاتیت سی - Hepatitis C Virus Antibody (HCV Ab)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 316
آزمایش آنتی ژن سطحی هپاتیت ب - Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 311
آزمایش اسید فولیک - Folic acid (B9)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: ۳۶۰
آزمایش بررسی جهش‌های ژن TACSTD2
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
آزمایش بررسی جهش‌‌های ژن ADAMTSL4
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
آزمایش بیماری هانتینگتون - Huntington's disease
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ تا ۲ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
آزمایش تب مدیترانه ای - Familial Mediterranean Fever (FMF)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 810200
آزمایش تعیین گروه خون - Blood group RH ABO, Rh, Du
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 105
آزمایش سل فری دی ان ای - Cell Free DNA
حداکثر زمان جواب آزمایش: 5 تا ۷ روز پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com