آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش مورد نظر را بیاید
آزمایش سندرم بروگادا - Brugada Syndrome
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
آزمایش فریتین - Ferritin
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 775
آزمایش فنیل کتونوری - (PKU) Phenylketonuria
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۷ روز پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
آزمایش هموسیستینوریا - Homocystinuria
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۳ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 810244
آزمایش هورمون T4 تیروئید - Thyroxine (T4)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 302
آزمایش ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) - Vitamin B12 (Vit B12)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 315
آزمایش کروموزوم X شکننده - Fragile X Syndrome
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۲ هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه
کد تست: 810106
آزمایش کشت ادرار - Urine Culture (U/C)
حداکثر زمان جواب آزمایش: کشت‌ منفی ۲۴ ساعت و کشت مثبت ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس از انجام آزمایش گزارش می‌شود.
کد تست: 502
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com