آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش مورد نظر را بیاید
آزمایش آنتی بادی هپاتیت سی - Hepatitis C Virus Antibody (HCV Ab)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 316
آزمایش آنتی ژن سطحی هپاتیت ب - Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 311
آزمایش ایدز - HIV Ab, Ag
حداکثر زمان جواب آزمایش:

۱ روز کاری و ۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه

کد تست: 320
آزمایش هپاتیت ب (توتال) - Hepatitis B Virus Core Antibodies, Total (HBC Ab, Total)
حداکثر زمان جواب آزمایش: ۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)
کد تست: 365
آزمایش کشت ادرار - Urine Culture (U/C)
حداکثر زمان جواب آزمایش: کشت‌ منفی ۲۴ ساعت و کشت مثبت ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس از انجام آزمایش گزارش می‌شود.
کد تست: 502
آزمایش کشت خون - Blood Culture (B/C)
حداکثر زمان جواب آزمایش: کشت‌های مثبت به محض شناسایی و نمونه‌های منفی پس از ۳۰ روز گزارش می‌شوند.
کد تست: 892, 893, 894
آزمایش کشت قارچ - Fungal Culture
حداکثر زمان جواب آزمایش: کشت‌های مثبت به محض شناسایی و نمونه‌های منفی پس از ۱۵ روز گزارش می‌شوند.
کد تست: 904
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com