فرم ها و دستورالعمل ها

پرسشنامه غربالگری پیش از تولد

دستورالعمل پذیرش آزمایش های غربالگری جنینی

دستورالعمل پذیرش و رد نمونه غربالگری جنینی

پرسشنامه آزمایش مولکولی کووید 19 (RT-PCR)

پرسشنامه اطلاعات پاپ اسمیر

درخواست پاتولوژی ، مشاوره و IHC

درخواست سیتولوژی

رضایت نامه تست NIPT

درخواست آزمایش تعیین رابطه پدری-مادری-فرزندی (Paternity)

فرم درخواست آزمایش های مولکولی

فرم درخواست آزمایش QF-PCR

فرم درخواست آزمایش کاریوتایپ خون محیطی

فرم درخواست آزمایش کاریوتایپ جنین

فرم اطلاعات بیمار جهت کشت و اسمیر BK

فرم درخواست آزمایش فلوسیتومتری جهت تشخیص اختلالات خون و مغز استخوان

فرم ارزیابی بالینی بیماران مظنون به ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT)

فرم شرح حال و نتایج آزمایشات بیماران خونریزی دهنده و ترومبوفیلی جهت آزمایشات تخصصی

پرسشنامه مشخصات مراجعین HLA TYPING

فرم ثبت مشخصات نمونه‏ های ارجاعی به آزمایشگاه مرکزی کولایف

فرم آنتی بادی اسکرین

اطلاعات مورد نياز براي آنتي مولرين هورمون (AMH)

فرم رضایت نامه تست تعیین جنسیت جنین

بررسی اسید های ارگانیک ادراری

دستورالعمل نحوه نمونه گیری ، نگهداری و نقل و انتقال نمونه های پلاسمای تست های انعقادی

برنامه انجام تست های انعقادی تخصصی در آزمایشگاه کولایف

فرم ثبت مشخصات نمونه های پاتولوژی

فرم رضايت نامه تست NGS

دستورالعمل جمع آوری، نگهداری و ارسال نمونهNIPT

دستورالعمل تکمیل فرم خدمات سکانس

فرم خدمات سکانس

فرم ثبت مشخصات نمونه های Fragment ارجاعی به آزمایشگاه مرکزی کولایف

دستورالعمل تکمیل فرم درخواست آزمایش کاریوتایپ مغز استخوان

فرم درخواست کاریوتایپ مغز استخوان

فرم درخواست آزمایش پاپ اسمیر،HPV و سایر عفونتهای مقاربتی

دستوالعمل تکمیل فرم درخواست پاپ اسمیر،HPV و سایر عفونتهای مقاربتی

فرم ثبت نمونه های ارجاعی بخش ژنتیک

دستورلعمل فرم ثبت نمونه های ارجاعی بخش ژنتیک

فرم ثبت نمونه های ارجاعی بخش ژنتیک

استاندارد رد و پذیرش نمونه

دستورالعمل تفکیک و جداسازی نمونه پس از انجام نمونه گیری

دستورالعمل نمونه گیری خون وریدی

راهنمای نمونه گیری بیماران

فرم استاندارد رد و پذیرش نمونه

دستورالعمل انجام آزمایشات اورژانس

دستورالعمل شرایط نمونه گیری BK و رد و پذیرش نمونه

دستورالعمل شرایط نمونه گیری و آماده سازی نمونه های تستIGRA

ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com