اسلامشهر، زرافشان، اولین کوچه سمت راست (شهید عزتی)، پلاک 41