البرز، کرج، عظیمیه، میدان مهران، ساختمان پزشکان کوروش، واحد 504