تهران، میدان آرژانتین، ابتدا خیابان الوند روبه‌روی رستوران ارکیده، ساختمان مرکزی پزشکان، طبقه‌ اول