به ما در کولایف بپیوندید

مشخصات آزمایشگاه سطح 1 :
مشخصات موسس آزمایشگاه:
مشخصات مسئول فنی آزمایشگاه :
تخصص پرسنل:
نام بخش های مختلف آزمایشگاه و نام تجهیزات:
مطالعه شرایط همکاری
ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com