آزمایشات و تست ھا کولایف

آزمایش چربی لیپوپروتئین با چگالی پایین - LDL

نام های دیگر آزمایش: آزمایش کلسترول بد، آزمایش کلسترول لیپوپروتئین با وزن مولکولی پایین (LDL)، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین، لیپوپروتئین با چگالی پایین
Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL، LDL Cholesterol, (LDL-C)، Direct LDL، LDL D
کد آزمایش: 208
بخش آزمایشگاه:
بیوشیمی
اطلاعات آزمایش در یک نگاه
هدف از انجام این آزمایش چیست؟

آزمایش کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL-C) به عنوان بخشی از پنل چربی برای ارزیابی احتمال ابتلا فرد به بیماری‌های قلبی استفاده می‌شود. نتایج آزمایش LDL و سایر آزمایش‌های پنل چربی می‌توانند میزان خطر مرزی، متوسط ​​یا زیاد ابتلا به بیماری‌های قلبی را نشان دهند.
پزشک با در نظر گرفتن این نتایج و سایر عوامل خطرزا بیماری‌های قلبی، یک برنامه منظم در جهت درمان یا پیشگیری ابتلا فرد به این بیماری‌ها تنظیم می‌کند. 
همچنین آزمایش LDL-C به منظور بررسی تاثیر روش درمان کلسترول بالا نیز استفاده شود.

چه زمانی این تست درخواست می‌ شود؟

آزمایش LDL در دو حالت کلی زیر درخواست می‌شود:

غربالگری

 • در بزرگسالان:
  • افرادی که در خطر ابتلا به بیماری قلبی نیستند و علائمی ندارد، به عنوان یکی از آزمایش‌های چکاپ دوره ای (هر ۴ تا ۶ سال یکبار) انجام می‌شود
  • افرادی که در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند (در آزمایش‌های قبل سطح کلسترول آن‌ها بالا بوده است)، با توجه به نظر پزشک در فواصل زمانی مشخص انجام می‌شود
 • در کودکان، نوجوانان و جوانان:
  • افرادی که در خطر بیماری‌های قلبی نیستند، حداقل یک بار در سنین ۹ تا ۱۱ سالگی و بار دیگر در سنین ۱۷ تا ۲۱ سالگی انجام می‌شود
  • کودکانی که در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند، باید در سنین بین ۲ تا ۸ انجام شود (انجام LDL برای کودکان زیر ۲ سال امکان پذیر نیست)
  • جوانانی که در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند، باید زودتر از سنین بزرگسالانی آغاز و در فواصل زمانی مشخص تکرار شود

نظارت

 • زمانی که عوامل خطرزا بیماری‌های قلبی در فرد بروز پیدا می‌کند
 • هنگامی که دیگر آزمایش‌های مرتبط با چربی فرد میزان خطرزا را نمایش می‌دهند
 • زمانی که فرد تحت درمان تنظیم سطح چربی می‌باشد

چه نمونه های برای این تست گرفته میشود؟

نمونه خون از رگ بازو

شرایط لازم برای انجام آزمایش چیست؟

- ناشتا بودن فرد الزامی است و نباید از ۸ تا ۱۲ ساعت قبل از آزمایش چیزی به جز آب خورده باشد
- در صورت استفاده از داروهای کاهش دهنده چربی خون لازم است که در مورد قطع مصرف یا ادامه آن در روزهای قبل از آزمایش با پزشک مشورت شود

معرفی کلی آزمایش
دسته بندی آزمایش بیوشیمی
بخش عملیاتی آزمایشگاه
نمونه ارجح برای آزمایش سرم یا پلاسما هپارینه/ EDTA
ماندگاری در دمای اتاق ۸ ساعت
ماندگاری در یخچال ۵ روز
ماندگاری در فریزر ۱ ماه
روش مرجع انجام آزمایش

محلول‌سازی دترجنت کمی/ آنزیماتیک (Quantitative Detergent Solubilization/ Enzymatic)

حداقل میزان نمونه ۰/۵ تا ۲ میلی‌لیتر
دستورالعمل تهیه نمونه

سرم:

 • ضدعفونی نمودن سطح پوست بیمار در محل نمونه‌گیری قبل از انجام نمونه‌گیری
 • تهیه نمونه خون از ورید بازو
 • استفاده از لوله‌های مخصوص سرم 
 • ثبت مشخصات بیمار به طور صحیح و خوانا بر روی لوله آزمایش هر فرد قبل از انجام نمونه‌گیری (نام، تاریخ نمونه‌گیری و نوع آزمایش)
 • انتقال نمونه خون به درون لوله‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به آرامی و از کنار لوله آزمایش برای جلوگیری از همولیز و لیپمیک شدن نمونه خون
 • اطمینان از محکم بسته شدن درب لوله‌ها  
 • قرار دادن لوله‌های حاوی نمونه خون بصورت عمودی و بی‌حرکت جهت جدا کردن سرم 
 • جدا کردن سرم در صورت طولانی شدن زمان انتقال نمونه خون به آزمایشگاه
 • نگهداری صحیح نمونه تا زمان انتقال به آزمایشگاه بر اساس دستورالعمل شرایط نگهداری نمونه 
 • اجتناب از فریز کردن نمونه های خون 
 • انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه در شرایط استاندارد، با بسته‌بندی محکم و در کنار یخ خشک
معیارهای رد نمونه

سرم:

 • ناخوانا بودن مشخصات بيمار (نام، تاریخ نمونه‌گیری و نوع آزمایش)
 • عدم تطابق برگه درخواست آزمايش با نوع نمونه و مشخصات آن
 • جمع‌آوری نمونه در ظروف نامناسب
 • کافی نبودن حجم نمونه
 • نشت نمونه به خارج از لوله آزمایش یا ظرف 
 • استفاده از لوله نامناسب جمع آوری نمونه
 • نمونه‌های خون فریز شده
 • وجود همولیز در نمونه
 • طولانی شدن زمان ارسال نمونه به آزمایشگاه بدون در نظر گرفتن شرایط نگهداری نمونه
 • نگهداری و انتقال نمونه در شرایط و دمای نامناسب
   
۱ روز کاری (۲۴ ساعت پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه)

محدوده مرجع در جواب آزمایش LDL، رنج نرمال برای هر فرد سالم را نمایش می‌دهد. مقادیر خارج از این محدوده می‌تواند نشان دهنده مشکلات احتمالی و یا بیماری در فرد باشد. لازم به ذکر است محدوده مرجع در برگه جواب آزمایش آزمایشگاه‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت ناشی از تجهیزات آزمایشگاهی و یا روش‌های مختلف انجام تست است. لذا حتماً برای تفسیر جواب آزمایش LDL خود با پزشک معالج مشورت کنید.
محدوده مرجع ذکر شده در این سایت بر اساس یک روش آزمایشگاهی بوده و صرفاً جهت اطلاع می‌باشد.

نتیجه آزمایش کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (LDL-C) با توجه به سن، سابقه ابتلا به بیماری های قلبی، دیابت و وجود فاکتورهای خطرزا تفسیر می‌شود. نتایج تست LDL بر حسب میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) یا میلی‌مول بر لیتر (mmol/L) گزارش می‌شود. در جدول زیر تفسیر بالینی نتایج آزمایش LDL-C با توجه به خطر ابتلا به بیماری های قلبی بطور خلاصه بیان شده است.
 

سن

تشخیص بالینی احتمالی 

محدوده مرجع

کودکان، نوجوانان

(۲ تا ۱۸ سال)

قابل قبول

کمتر از mg/dLز۱۱۰

(mmol/Lز۲/۸۵)

حد مرزی

mg/dLز۱۲۹ - ۱۱۰

(mmol/Lز۳/۳۴ - ۲/۸۵)

بالا

برابر یا بیشتر از mg/dLز۱۳۰

(mmol/Lز۳/۳۶)

بزرگسالان

(۱۹ تا ۲۴ سال)

قابل قبول

کمتر از mg/dLز۱۲۰

(mmol/Lز۳/۱۰)

حد مرزی

mg/dLز۱۵۹ - ۱۲۰

(mmol/Lز۴/۱۱ - ۳/۱۰)

بالا

برابر یا بیشتر از mg/dLز۱۶۰

(mmol/Lز۴/۱۲)

بزرگسالان

(۲۵ سال به بالا)

حد مطلوب

کمتر از mg/dLز۱۰۰

(mmol/Lز۲/۵۹)

 

در صورت وجود سابقه بیماری قلبی یا دیابت: کمتر از  mg/dLز۷۰

(mmol/Lز۱/۸۱)

نزدیک/ بالاتر از مطلوب

mg/dLز۱۲۹ - ۱۰۰

(mmol/Lز۳/۳۴ - ۲/۵۹)

حد مرزی بالا

mg/dLز۱۵۹ - ۱۳۰

(mmol/Lز۴/۱۲ - ۳/۳۷)

بالا

mg/dLز۱۸۹ - ۱۶۰

(mmol/Lز۴/۹۰ - ۴/۱۵)

بسیار بالا

بیشتر از mg/dLز۱۹۰

(mmol/Lز۴/۹۰)

 

بر اساس جدول بالا، مقادیر LDL-C مورد تایید و مطلوب بزرگسالان با توجه به فاکتورهای خطرزا به شرح زیر است:

 • در صورت ابتلا به بیماری قلبی یا دیابت: کمتر از ۱۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر (۲/۵۹ میلی‌مول در لیتر) و در حالت ایده آل کمتر از ۷۰ میلی‌گرم در دسی لیتر (۱/۸۱ میلی‌مول در لیتر)
 • در صورت داشتن ۲ یا چند مورد از عوامل خطرزا: کمتر از ۱۳۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر (۳/۳۷ میلی‌مول در لیتر)
 • در صورت عدم ابتلا به عوامل خطرزا یا تنها داشتن ۱ مورد از عوامل خطرزا: کمتر از ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر (۴/۱۴ میلی‌مول در لیتر)
   

بیشتر بخوانید: چگونه جواب آزمایش را بخوانیم و تفسیر کنیم؟


 

چه چیزهای در این تست بررسی میشوند؟

لیپوپروتئین با چگالی کم (کلسترول LDL ،LDL-C) یکی از انواع لیپوپروتئین‌هایی بدن انسان است. این ماده از چربی و مقدار کمی پروتئین تشکیل می‌شود.
نظارت و حفظ سطح مناسب کلسترول و سایر چربی‌ها موجود در بدن، برای سلامت مهم و ضروری است. رژیم غذایی حاوی چربی‌های اشباع شده و چربی‌های اشباع نشده ترانس (چربی‌های ترانس) یا عوامل ژنتیکی می‌تواند منجر به افزایش سطح کلسترول خون شود. کلسترول اضافی باعث ایجاد رسوب (پلاک) بر روی دیواره رگ‌های خونی می‌گردد. گسترش این رسوب‌ها باعث تنگی عروق و در نهایت انسداد آن‌ها می‌شود. این شرایط منجر به گرفتگی عروق (تصلب شرایین) و افزایش خطر ابتلا به عوارض مختلف از جمله بیماری‌های قلبی و سکته مغزی می‌گردد.
LDL-C بالا نامطلوب تلقی می‌شود و "کلسترول بد" نام دارد. زیرا با تشکیل رسوب کلسترول، گرفتگی عروق و بیماری‌های قلبی در ارتباط است.
سطح LDL اغلب به روش غیر مستقیم، با استفاده از یک فرمول خاص و بر اساس نتایج پنل چربی از جمله کلسترول تام، کلسترول HDL و تری گلیسیرید محاسبه می‌کند. در بیشتر موارد این محاسبه تخمین خوبی از میزان LDL خون ارائه می‌دهد. با این وجود در افرادی که سطح تری گلیسیرید خون آن‌ها بالاتر از ۴۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر است و یا مبتلا به سیروز شدید هستند، این فرمول از دقت کمتری برخوردار است. به همین منظور در این افراد تعیین دقیق میزان LDL-C خون را می‌توان از طریق آزمایش مستقیم LDL یا روش‌های آزمایشگاهی خاص (به عنوان مثال تعیین مقدار بتا) انجام داد.

سوالات متداول

برخی از عوامل خطرساز بیماری قلبی عبارتند از:
- کشیدن سیگار
- اضافه وزن یا چاقی
- رژیم غذایی ناسالم
- کم تحرکی
- سن (مردان ۴۵ سال به بالا یا زنان ۵۵ سال به بالاتر)
- فشار خون بالا (فشار خون ۱۴۰/۹۰ یا بالاتر یا مصرف داروهای فشار خون بالا)
- سابقه خانوادگی بیماری قلبی زودرس
- سابقه بیماری عروق کرونر قلب یا سکته قلبی
- ابتلا به دیابت یا شرایط پیش دیابت

به طور کلی، سطح چربی خون مناسب به حفظ سلامت قلب و کاهش خطر حمله قلبی یا سکته مغزی کمک می‌کند. پزشک براساس نتایج LDL-C و آزمایش‌های دیگر پنل چربی و با در نظر گرفتن سایر عوامل خطر بیماری‌های قلبی، میزان خطر ابتلای شما به بیماری قلبی را تخمین می‌زند و در نهایت تصمیم می‌گیرد که آیا لازم است چربی خون شما درمان شود و در این صورت، کدام روش درمانی بهترین کمک را برای کاهش خطر بیماری قلبی به شما خواهد کرد.

اگر ۴۰ تا ۷۵ سال سن دارید و مبتلا به بیماری قلبی نیستید، احتمال خطر ابتلای شما به بیماری‌های قلبی- عروقی در ۱۰ سال آینده با توجه به فاکتورهای مختلفی از جمله کلسترول تام، LDL-C ،HDL-C، سن، جنسیت، نژاد، فشار خون، دیابت و سیگار کشیدن محاسبه می‌گردد.

قبل از هر چیز به خاطر داشته باشید که استفاده از داروهای استاتین که در جهت کاهش دهنده چربی خون استفاده می‌شوند باید پس از انجام آزمایش‌های پنل چربی و تنها به دستور پزشک صورت گیرد.
در شرایط زیر ممکن است پزشک داروهای استاتین را برای شما تجویز کند:
- بر اساس نتایج معاینات پزشکی، تصویربرداری و غیره ابتلای شما به بیماری‌های قلبی تشخیص داده شود.
- سطح LDL-C خون شما بیشتر از ۱۹۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر (۴/۹۰ میلی‌مول در لیتر) گزارش شده باشد.
۴۰ تا ۷۵ سن داشته باشید، مبتلا به دیابت باشید و مقدار LDL-C شما ۷۰ تا ۱۸۹ میلی‌گرم در دسی‌لیتر (۱/۸۱ تا ۴/۹۰ میلی‌مول در لیتر) گزارش شود.
۴۰ تا ۷۵ سن داشته باشید، سطح LDL-C خون شما بین ۷۰ تا ۱۸۹ میلی‌گرم در دسی‌لیتر (۱/۸۱ تا ۴/۹۰ میلی‌مول در لیتر) باشد و میزان خطر ۱۰ ساله ابتلا شما به بیماری قلبی بیش از ۷ درصد تخمین زده شده باشد.

سطح پایین کلسترول LDL به طور کلی نگران کننده نیست و نیازی به کنترل ندارد. این موارد ممکن است در افرادی که بطور ارثی دچار کمبود لیپوپروتئین هستند، مبتلایان به پرکاری تیروئید، عفونت، التهاب و سیروز کبدی دیده شود.

حفظ سبک زندگی سالم نقش بسیار مهمی در سلامت قلب و درمان LDL-C بالا دارد. این مسئله به این معنی است که شما برای کاهش سطح LDL خون باید سبک زندگی خود را تغییر دهید. رژیم‌های غذایی با چربی کم، پرهیز از کشیدن سیگار، کنترل فشار خون بالا، مدیریت دیابت، حفظ وزن مطلوب بدن و ورزش منظم از جمله راه‌های رسیدن به سبک زندگی سالم است. به این منظور ممکن است به یک متخصص تغذیه ارجاع داده شوید.
همچنین مصرف داروهای کاهنده چربی (مانند استاتین ها) نیز یکی دیگر از راه‌های کاهش سطح LDL خون است.

بله. در طول دوره درمان پزشک شما در فواصل زمانی مشخص آزمایش LDL را برای شما درخواست می‌دهد تا مطمئن شود روش درمان و داروهای مصرفی شما موثر بوده است. اگر LDL-C شما در طول دوره درمان همچنان بالاتر از سطح مورد تایید باشد، پزشک با افزایش یا تغییر دارو سطح LDL خون شما را تنظیم می‌کند.

https://www.labtestsonline.org
https://www..aruplab.com
https://www.geisingermedicallabs.com

ddd
تهران، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، خیابان شمس لاهیجانی، پلاک 23 ، مجتمع اداری رویال ونک ، طبقه دوم
ddd
info@colifelabs.com